PONUKA BYTOV

 

Pôdorysy bytov

Pôdorys I. podlažia 

1 nadzemné podlažie

Pôdorys II. podlažia 

2 nadzemné podlažie